Dette er den digitale utgaven av turkart over Tjøme kommune i 1:10.000.
Papirkopien kan kjøpes gjennom Tjøme idrettslag.
Formålet med denne utgaven er først og fremst å gjøre det mulig for turgåere å hjelpe til å revidere turveiene som vises på kartet.
Noen stier og turveier finnes kanskje ikke lenger, andre steder går stiene et annet løp i dag enn da kartmaterialet ble samlet inn.
ved å trykke på knappen REVIDER TURVEIER, kommer du til en side hvor du får anledning til å tegne inn stier som du kjenner til.
Alle forslag som kommer inn vil bli redigert sammen til et nytt sett turveier som trykkes på neste utgave av kartet.